Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním roce se koná již 16. ročník soutěže „Logická olympiáda “ pořádané Mensou ČR.
Soutěž je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku vašich dětí, namísto získaných znalostí a vědomostí.

Účast v soutěži je dobrovolná, žáci se registrují s rodiči na: Vstup do soutěže | Logická olympiáda (logickaolympiada.cz) .  Pouze pod svým e-mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může žák vyplnit online test základního kola.
Registrace soutěžících žáků probíhá od 1. září do 30. září 2023.

Pro naši kategorii probíhá soutěž jednokolově (základní kolo online) a výstupem bude informace o umístění/pořadí.

Základní kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv, kde je připojení k internetu.

Základní kolo probíhá:
kategorie A: žáci prvního stupně základních škol  (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 2023
 kategorie B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8.  14. října 2023
 kategorie C: studenti všech druhů středních škol ve dnech 15. – 21. října 2023
 kategorie MŠ, A1, A2: mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy ve dnech 22.  28. října 2023 

Více informací o soutěži naleznete na www.logickaolympiada.cz . V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na e-mail info@logickaolympiada.cz a telefon 277 000 289.
Tým Logické olympiády z Mensy ČR se těší na spolupráci s vámi.

Pokud se soutěže zúčastníte, přeji mnoho úspěchů a rodičům děkuji za spolupráci.

český jazyk
Tvarosloví, slovní druhy
Podstatná jména, mluvnické kategorie podstatných jmen
Vyjmenovaná slova B, používáme pro rozlišení tvar slovesa být (dobude), bít (dobije), zápis v sešitě, psaní krátkých vět
Pravopis u/ú/ů, nové učivo pravopis ú, ůAdresa, pohlednice z prázdnin

Výrazné čtení prózy i poezie, vyjádření pocitů z četby
Procvič si pádové otázky: Určování pádů ve větách (lehké) – online Rozbory (umimecesky.cz)Připomeň si psaní u/ú/ů:
Video zde: Český jazyk – Pravopis u/ú/ů – YouTubeNastuduj: Pravopis ú (diktatorek.cz)Ve středu 13. 9. diktát – můžeš trénovat ZDE nebo v učebnici str. 9/8a

Učebnice po str. 12, PS po str.6 a 8/3 2 sloupce

angličtina Unit 1, 2

Seznamování, krátký dialog, sloveso LIKE . I like…..  I don´t like….
Opakování osobních a přivlastňovacích zájmen, tvarů slovesa TO BE.

Ve slovníčku zapsaná slovíčka str. 6 (pravidelně si procvičuji ústně i písemně). PS str. 4, 5, 6.

Trénuj slovní zásobu Family a přivlastňovací zájmena

Učebnice po str. 7. PS po str. 6

matematika Numerace přirozených čísel do 1 000 000
Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti
Zaokrouhlování.Základní geometrické útvary (bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovina)
Rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník….), Prostorové útvary (krychle, kvádr…)
Vzájemná poloha přímek, rýsovací dovednosti
Kolmost, rovnoběžnost. Přemýšlení o datech, logické uvažování, úkoly z logické olympiády
1.2 Záznamy věcí (skolasnadhledem.cz)
1.2 Spoření (skolasnadhledem.cz)
1.3 Jezero (skolasnadhledem.cz)Procvičuj pamětné počítání: Sčítání a odčítání od 20 do 100 – online Střílečka (umimematiku.cz)V pátek 15. 9. test z PS str. 1, 2

PS str. 1,2

vlastivěda
přírodověda