Vážení rodiče,
v úterý 3. 10. jedeme na výukový program Čtení v bublinách do knihovny ve Zlíně.
Sraz 7,45 v šatně. Odchod 7.55 na autobusovou zastávku.
Návrat na oběd. Konec vyučování dle rozvrhu.
S sebou pouzdro, svačinu, pití a hezké vychování.
Vybírám 20 Kč na autobus.

 

Děti obdrží 2 publikace od nakladatelství Pierot.
Pokud se Vám budou líbit, můžete je koupit za 95 Kč/kus.
V opačném případě prosím o navrácení v nepoškozeném stavu do pátku 6. 10.
Děkuji.

český jazyk
Tvoření slov a jejich stavba (kořen, předponová část (předpona), příponová část (přípona, koncovka)TVOŘENÍ SLOV – ODVOZOVÁNÍ, SKLÁDÁNÍ, ZKRACOVÁNÍ
Odvozování slov předponami a příponami, změny při odvozování slov.
Věta jednoduchá, souvětí, vzorce souvětí. Prohlubování komunikačních dovedností, rozvoj slovní zásoby
Čtení s porozuměním, zaznamenávání podstatných informací, orientace v textu
Podzimní pranostiky. Dílna čtení – čtenářský list, Čtení o době knížete Václava.
Svatý Václav – informace + video
Svatý Václav – historie
Přemyslovci IHodnocení a sebehodnocení měsíční školní práce. Výukový program v knihovně.
Podívej se na přehledné video, jak se tvoří slova:
Přijímací zkoušky na SŠ z ČJ – Tvoření slov – YouTubePusť si mluvený diktát Agent Bob – online Mluvené diktáty (umimecesky.cz).
Ve středu 4. 10. diktát PS 9/6.
Učebnice po str.33, PS str. 11, 14/1
angličtina Unit 4

Stupňování přídavných jmen.

Opakování osobních a přivlastňovacích zájmen, tvarů slovesa TO BE, sloveso HAVE GOT (pozor na 3. osobu č.j. he/she/it has got).
>Trénuj HAVE GOT<
>Trénuj TO BE<

Ve slovníčku zapsaná slovíčka str.  (pravidelně si procvičuji ústně i písemně).  Ve čtvrtek 5. 10. test slovíčka str. 10 + číslice 1 – 12.
PS po str. 11, UČEBNICE po str. 11.

matematika Numerace přirozených čísel do 1 000 000
Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti
Zaokrouhlování. Procvičování pamětného a písemného počítání.
Počítání se závorkou. Typy příkladů 20 . 600 : 40
Převody jednotek – jednotky délky, jednotky hmotnosti, jednotky objemu
Rýsovací dovednosti, rýsování podle pokynů, jednoduché konstrukce
Logické uvažování, úkoly z logické olympiády
Slovní úlohy
Písemné násobení, dělení
Bobřík informatiky – vyzkoušej si některý z archivních  testů!
archiv | Bobřík informatiky – JČU (ibobr.cz)Písemné násobení – Soutěžní pořad – kvíz (wordwall.net)

Pamětné násobení – Výukové zdroje (wordwall.net)

Písemné násobení (skolakov.eu)

Násobení a dělení (skolakov.eu)

Písemné sčítání a odčítání nad 10 000 (skolakov.eu)

Písemné násobení (skolakov.eu)

V pátek 6. 10. test z PS str. 7-9  + geometrie str. 1 – 3.

vlastivěda
přírodověda