Změna v rozvrhu – v pondělí místo PŘ – bude bývat HV
ve čtvrtek místo HV – bude bývat PŘ

V úterý 12. 9. – beseda PRVNÍ POMOC

český jazyk
opakování učiva 3. ročníku:

 • slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (uč. str. 8, PS str. 6)
 • tvrdé a měkké souhlásky (uč. str. 9, PS str. 7)
 • psaní vlastních jmen a řazení slov podle abecedy (uč. str. 10, PS str.8-9)

Čítanku si děti nosí v úterý a v pátek.

čítanka – pracovní:

 • Záhada sedmi klíčů str. 2-5
 • Jak jsem byl samostatný – str. 6-11
angličtina Hello again: slovní zásoba, rozhovor – otázky a odpovědi; uč i PS str. 2-3

Music time! slovíčka – str. 4, učebnice i PS str. 4-5

otázky – What’s this?                  It’s a guitar.
Is it a drum?                   Yes, it is.   x No, it isn’t.
Who can play the drums?        Spike can play the drums.

matematika opakování učiva 3. ročníku: číselný obor: 0 – 1 000:

 • pamětné sčítání a odčítání PS str. 2-3
 • víceciferná čísla, zaokrouhlování čísel PS str. 3
 • písemné sčítání a odčítání PS str. 4
 • násobení a dělení PS str. 5

Geometrie – ve středu.  Děti si přinesou pravítko (krátké a trojúhelníkové s ryskou), ostrouhané tužky

vlastivěda Naše vlast – Česká republika

 • státní symboly – uč. str.5, PS str. 4
 • státní svátky – uč. str.6, PS str. 5
přírodověda