Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Nabízí dětem mnoho pestrých aktivit a smysluplné naplnění volného času. Také děti samy přispívají k náplni školní družiny novými nápady a hrami.

ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování.

Odpočinkové a rekreační činnosti

–          Relaxační cvičení

–          Hry podle zájmu žáků

–          Četba na pokračování

Výtvarné a pracovní zájmové činnosti

–          Výzdoba školy

–          Výtvarné soutěže

–          Kreslení, malování, modelování

 

Sportovní zájmové činnosti

–          Pobyt na hřišti u školy

–          Vycházky do blízkého okolí

–          Míčové hry na hřišti

–          Družinová olympiáda

 

Výchovně vzdělávací činnosti

–          Kulturní vystoupení v době adventu

–          Školní slavnosti

 

Kapacita ŠD  je 50 žáků.