Vážení rodiče,

Na základě stále rostoucích cen potravin jsme nuceni zvýšit

od 1. ledna 2023

cenu stravného žáků:

věkové skupiny 7-10 let na 32 Kč

věkové skupiny 11-14 let na 34 Kč

 

cenu stravného dětí v MŠ:

věkové skupiny 3-6 let na 58 Kč

přesnídávka   12 Kč

oběd                30 Kč

pitný režim       5 Kč

svačina            11 Kč

 

věkové skupiny 7 let na 62 Kč

přesnídávka   13 Kč

oběd                32 Kč

pitný režim       5 Kč

svačina            12 Kč

 

Děkujeme za pochopení

Šteflová D., vedoucí školní jídelny

 

Základní škola a Mateřská škola Březnice, okres Zlín, příspěvková organizace

Finanční normativ pro děti ZŠ            7-10 let od ledna 2023

Druh stravy                                   norma potravin                                 platba

Oběd                                                32,- Kč                                         32,- Kč

_____________________________________________________________

Finanční normativ pro děti ZŠ            11- 14let

Druh stravy                                   norma potravin                                 platba

Oběd                                                34,- Kč                                         34,- Kč

_____________________________________________________________

Finanční normativ pro děti v MŠ – celodenní  strava –  2-6 let

norma potravin                                 platba

58,-Kč                                            58,-Kč

_______________________________________________________________

Finanční normativ pro děti v MŠ – dopolední strava . 2-6 let

norma potravin                                platba

  47,-Kč                                            47,-Kč       

 

 

Vážení rodiče,

platbu za stravné  posílejte nejpozději do 25.dne v měsíci na

nový stravovací účet ZŠ Březnice 19-1410597369/0800

variabilní symbol je evidenční číslo, které vygeneruje vedoucí školní jídelny a zároveň funguje jako heslo k přihlášení do www.strava.cz

Ve výjimečných případech je možné zaplatit hotově 29.9.2022 v kanceláři vedoucí jídelny v MŠ Březnice (nová přístavba), po domluvě s paní Šteflovou  577 991 947, 604 793 102, steflova@zsamsbreznice.cz

Děkujeme Vám za ochotnou spolupráci při modernizaci ZŠ a MŠ Březnice.