Bc. Darina Šteflová         vedoucí školní jídelny steflova@zsamsbreznice.cz

Školní  kuchyně             +420 577 991 947, 604 793 102