Přineste si vhodný cvičební úbor vzhledem k počasí.