Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Březnice, okres Zlín, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Březnice
Březnice 485
760 01 Zlín

Základní účel zřízení-školní vzdělávání

Hlavní činnost-vzdělávání, stravování

 1. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Školní jídelna – vývařovna, Školní jídelna – výdejna

Organizační struktura

 

Kontakty ZŠ

Kontakty MŠ

 1. Kontaktní spojení
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Březnice, okres Zlín, příspěvková organizace
Březnice 15
760 01 Zlín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • Základní škola a Mateřská škola Březnice, okres Zlín, příspěvková organizace
  Březnice 15
  760 01 Zlín
 • 4.3 Úřední hodiny

pondělí – pátek (září – červen) – po předchozí domluvě
8:00 – 14:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

ZŠ: 577 991 166
MŠ: 577 991 107

4.5 Adresa internetové stránky

www,zsamsbreznice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny
 • Základní škola a Mateřská škola Březnice, okres Zlín, příspěvková organizace
  Březnice 15
  760 01 Zlín

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

Další elektronické adresy:

ZŠ: zsbreznice@zlinedu.cz
MŠ: gajdosikova@zsamsbreznice.cz

 • 4.8 Datová schránka

igcmb2c

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo stravovacího účtu: 19-1410597369/0800

Číslo běžného účtu: 1410597369/0800

 1. IČO

75021307

 1. DIČ

Škola není plátcem DPH

 1. Dokumenty
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty

 • 8.2 Rozpočet
 1. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsbreznice@zlinedu.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS):igcmb2c

 

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Březnice, okres Zlín, příspěvková organizace, Březnice 15, 760 01 Zlín

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

 1. Předpisy
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

 1. Úhrady za poskytování informací
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 1. Licenční smlouvy

V současné době nejsou Základní školou a Mateřskou školou Březnice poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

VZ 2021/2022

VZ 2020/2021

VZ 2019/2020